Love is a force that makes us cherish every new day

Ljubav je sila koja nas tera da se radujemo svakom novom danu, radujmo se zajedno i slavimo ljubav. Od jedinstvenih pića , preko gastronomskih specijaliteta , do savršene muzike za koju će se pobrinuti DJ Mudra i Saxperience project.

Rezervacija je obavezna:

+381 60 0225907
+381 11 4125601
__________________
Love is a force that makes us cherish every new day, let us celebrate together and cheers to love. From unique drinks , through gastronomic specialties , to perfect music , which will be provided by DJ Mudra and Saxperience project.

Reservation is mandatory:

+381 60 0225907
+381 11 4125601